HOW TO FIND
THE RIGHT DIRECTION

USE ALARMSTREET

STRATEGI

Beslut baserade på strategiska mål

 

Vi får ibland frågan om vi kan göra en ny hemsida åt företag. Här blir vi för vissa ganska jobbiga och omständiga.

Vi brinner för det kreativa men vet att kreativitet är ett verktyg i en större process.

Att jobba med strategi handlar många gånger om att det på något plan finns ett kommunikationsproblem, ibland externt men ibland internt. När strategin sitter så är det dags för det taktiska, då kopplar vi på design, mediaplanering etc.

Så när vi träffar ett företag för första (och många gånger andra) gången så pratar vi väldigt lite om oss själva. För att kunna påbörja ett strategiskt arbete behöver vi förstå.

Vi har väldigt lång erfarenhet inom varumärkesbyggande strategier både för helt nya företag men även för stora världsomspännande industrier med många inblandade i processen.

Oavsett om ni behöver en varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi, social mediestrategi etc så hjälper vi er gärna.

Vi är enkla personer med hög kompetens och lång erfarenhet. Transparens och flexibilitet är ord vi jobbar efter dagligen.

Mike Tyson

Everybody has a plan until they get punched
in the fac
e

Quote Cirecle 2