CASE OCAB

SUCCÉ!

I

Vårt mål med kampanjen var att komma ut på den lokala marknaden bland Kalmars fastighetsbolag och byggare, och som vi gjorde det!

Vi har på kort tid lyckats skapa stor uppmärksamhet bland nya och gamla kunder. Vi har stärkt teamkänslan hos personalen och nyanställt åtta personer. Dessutom har orderingången ökat med hela 60% efter kampanjen!

Martin Gustafsson, VD OCAB Kalmar

BAKGRUND

OCAB önskade bli mer kända på den lokala marknaden samt nå ut till Kalmar/Ölands fastighetsägare och byggare på ett nytt sätt för branschen. De önskade att visa sina olika team samt deras kompe-tenser/utrustning.

UTMANING

OCAB var anonyma, “man ser era bilar överallt men vad sysslar ni med?” var en vanlig kommentar. Hur skulle vi på ett uppseende-väckande sätt tydliggöra OCABS olika verksamhetsområden, personal, utrustning?

UPPSTART

Våren 2017 inleddes ett samarbete med reklambyrån Alarmstreet, och tillsammans drog vi upp riktlinjerna för strategi och  kampanj.

STRATEGI

Planen var tydlig – OCAB som företag skulle lyftas fram genom personalen för att visa vilka teamen är, vilka som jobbar på de olika områdena samt synliggöra den utrustning som är viktig att visa upp.

GENOMFÖRANDE

Vi valde att lyfta fram copyn “vi räddar värden - och river för framtiden” och ge den dubbelbottnad betydelse med “hjältebilder” på personalen (utan några mantlar och ögonbindlar som vi sett tusen gånger förr). I vacker solnedgång på södra Öland fick personalen gestalta “vi räddar värden”. All utrustning syns tydligt, deras speciella hjälmar, kläder, verktyg. Allt andas “Top Gun”. Vid en första anblick, med rubriken, typsnittet och formspråket inges en känsla av klassiska amerikanska rekryteringskampanjer. Formspråket och rubriken lockar in betraktaren att läsa vidare. Genom copyn får mottagaren till sig att OCAB är en sveriges största aktörer inom sin bransch, vilka personerna är på bilden, vart de jobbar och deras sammanlagda erfarenhet i branschen. Som payoff på slutet la vi till “Välkommen till OCAB - En hyllad värdmästare sedan 1964” för att koppla an till rubriken och förtydligare deras långa närvaro i branschen.

MÅL

Att förflytta positionen från anonym aktör till aktiv spelare inom branschen, genom att väcka nyfikenhet och ge information på ett uppseendeväckande sätt för OCABS målgrupp.

MÅLGRUPP

Fastighetsägare och byggare i Kalmar och på Öland.

RESULTAT

Martin Gustafsson, VD Ocab i Kalmar om kampanjen:

“2017 är det bästa året i OCABs historia. Vi har under de senaste åren varit ganska stabila i personalstyrkan. Men vid delningen av våra verksamheter där jag startade OCAB avfuktning i Kalmar AB, som tidigare var en del av OCAB Kalmar AB, hade vi 16 medarbetare. När vi stänger 2017 har vi nyanställt 8 personer som nu är fast anställda i vår verksamhet. Vi har aldrig haft så stor orderingång från de bygg & fastighetsbolag som vi hoppades kampanjen skulle nå som nu. SUCCE!

Vi har ökat orderingången från ca 50 jobb i månaden, för vår del av Kalmarkoncernen första delen av 2017, till nästan 80 i slutet av december. Endast tre månader efter det att kampanjen startat.

Att sätta våra anställda i fokus som ”top gun hjältar” kändes som en självklarhet då vi ser vår personalen som vår starkaste tillgång. Deras självsäkerhet kring sitt jobb som rivare har multipelt förstärkts efter det att kampanjen skyltats även på deras egna bilar har de kommit ut som riktiga proffs.

Alarmstreets idé med ”Top gun” / superhjältar var något som kändes självklart redan från början då det är så vi ser på oss själva och våra medarbetare. ”Vi räddar värden”. Att vi sedan fotograferade kampanjen på Öland, för att skapa rätt känsla, var också en självklarhet då jag som stolt ölänning vill visa upp den finaste naturen vi har att erbjuda i Sverige.”

VAD VILLE VI?

• BLI MER KÄNDA I BRANSCHEN

• LYFTA FRAM PERSONALEN, PÅ ETT SÄTT SOM INGEN I BRANSCHEN GJORT TIDIGARE

• VISA DE OLIKA TEAMEN  INOM OCAB• FÅ MED DERAS UTRUSTNING I KAMPANJEN

• VÄCKA UPPMÄRKSAMHET ÄVEN UTANFÖR BRANSCHEN

• STÄRKA TEAMKÄNSLAN INTERNT

• OCABS PERSONAL ÄR HJÄLTAR I MÅNGT OCH MYCKET. LÅT OSS VISA DET!

• “VI RÄDDAR VÄRDEN - OCH RIVER FÖR FRAMTIDEN” EN DUBBELBOTTNAD COPY SOM VÄCKER UPPMÄRKSAMHET OCH FÅR MOTTAGAREN ATT FUNDERA BÅDE EN OCH TVÅ GÅNGER.

• LAYOUT SOM FÖR TANKARNA TILL EN ÖLÄNDSK TOP GUN.LITE ÖVERDÅDIGT UTAN ATT DET BLI FÅNIGT.

• LEDORDEN; PROFFSIGT OCH SNYGGT MED GLIMTEN I ÖGAT.

• PLACERA TEAMEN I VACKER NÄRMILJÖ, DÄR OCAB JOBBAR. VI VALDE ÖLAND.

• MED RÄTT ANNONSERING NÅ OCABS KUNDER ‍‍..

HUR TÄNKTE VI?

Målgruppen för kampanjen är traditionell, därför valde vi med framgång att fokusera merparten av kampanjen till print.

PRINT:
• Barometern
• Nytt Boende
• Ölandsbladet

‍‍ ÖVRIGT:
• Sociala medier
• Facebook
• LinkedIn
• OCABS hemsida
• FORDON
Våra bilar syns mycket, överallt och är en av OCABs bästa annonspelare, därför lades mycket fokus på att foliera bilarna med bilder på respektive team. Detta stärkte teamkänslan och “jagen”. Vi är hjältar.
• FILM
Vi gjorde även film på kampanjen som syntes bland annat i sociala medier och på offentliga platser.

RESULTAT 1

Vi har aldrig haft så stor orderingång från de bygg & fastighetsbolag
som vi hoppades kampanjen skulle nå som nu. Succé!

STOR UPPMÄRKSAMHET!

Vi lyckades på kort tid skapa stor uppmärksamhet bland både
nya och gamla kunder. Vilket var vårt huvudsakliga mål.

I

I

60 % ÖKAD ORDERINGÅNG!

Orderingången ökade kraftigt, från ca 50 jobb i månaden för vår del avKalmarkoncernen första delen av 2017 till nästan 80 i slutet av december,endast 3 månader efter kampanjen kommit igång.

BAROMETERN, NYTT BOENDE & ÖLANDSBLADET.
SOCIALA MEDIER, RÖRLIGT PÅ OFFENTLIGA PLATSER SAMT OCABS FORDON.

RESULTAT 3

I

ÖKAD TEAMKÄNSLA
Teamkänslan och självsäkerheten stärktes rejält bland personalen.

RESULTAT 2

RESULTAT 4

8 NYA MEDARBETARE

Tack vare den höga orderingången fick vi nyanställa 8 personer efter kampanjen!

I

I

Deras självsäkerhet kring sitt jobb som rivare har multipelt förstärkts
och efter att kampanjen skyltats även på deras egna bilar har de kommit ut som riktiga proffs

När vi stänger 2017 har vi nyanställt 8 personer som
nu är fast anställda i vår verksamhet

2017 är det bästa året i OCAB historia!

I

KAMPANJ UTFÖRANDE

• BLI MER KÄNDA I BRANSCHEN

• LYFTA FRAM PERSONALEN, PÅ ETT SÄTT SOM INGEN I BRANSCHEN GJORT TIDIGARE

• VISA DE OLIKA TEAMEN  INOM OCAB• FÅ MED DERAS UTRUSTNING I KAMPANJEN

• VÄCKA UPPMÄRKSAMHET ÄVEN UTANFÖR BRANSCHEN

• STÄRKA TEAMKÄNSLAN INTERNT

• OCABS PERSONAL ÄR HJÄLTAR I MÅNGT OCH MYCKET. LÅT OSS VISA DET!

• “VI RÄDDAR VÄRDEN - OCH RIVER FÖR FRAMTIDEN” EN DUBBELBOTTNAD COPY SOM VÄCKER UPPMÄRKSAMHET OCH FÅR MOTTAGAREN ATT FUNDERA BÅDE EN OCH TVÅ GÅNGER.

• LAYOUT SOM FÖR TANKARNA TILL EN ÖLÄNDSK TOP GUN.LITE ÖVERDÅDIGT UTAN ATT DET BLI FÅNIGT.

• LEDORDEN; PROFFSIGT OCH SNYGGT MED GLIMTEN I ÖGAT.

• PLACERA TEAMEN I VACKER NÄRMILJÖ, DÄR OCAB JOBBAR. VI VALDE ÖLAND.

• MED RÄTT ANNONSERING NÅ OCABS KUNDER ‍‍..

MARKNADSINSATSER