CASE HANSA BYGG

I

Uppdraget från Hansabygg var att ta fram en ny webb, men vi såg rätt snabbt att det måste till en förändring gällande hela Hansabyggs kommunikation, inte bara webben. För Hansabygg är ett företag som bryr sig på riktigt, ett företag som vill bygga ett bättre Kalmar på så många olika plan, det tog vi fasta på och skapade konceptet ”Vi skapar utrymmen” och ändrade hela kommunikationen för hur ett byggföretag profilerar sig. I stort sett alla byggföretag visar fina hus och gubbar i hjälm som pekar.
Vi valde att visa slutanvändaren och att Hansabygg skapar utrymmen för möten, trygghet, lekfullhet mm.

Uppdraget från Hansabygg var att ta fram en ny webb, men vi såg rätt snabbt att det måste till en förändring gällande hela Hansabyggs kommunikation, inte bara webben.
För Hansabygg är ett företag som bryr sig på riktigt, ett företag som vill bygga ett bättre Kalmar på så många olika plan, det tog vi fasta på och skapade konceptet ”Vi skapar utrymmen” och ändrade hela kommunikationen för hur ett byggföretag profilerar sig. I stort sett alla byggföretag visar fina hus och gubbar i hjälm som pekar. Vi valde att visa slutanvändaren och att Hansabygg skapar utrymmen för möten, trygghet, lekfullhet mm.