CASE:SÖDRA

CASE: SÖDRA

INTERN KOMMUNIKATION

Södra IT

Syfte: Visa framfötterna som det bästa skogsbolaget i Sverige. Skapa extern kommunikation som lockar till sig nya medarbetare och intern kommunikation som skapar en stolthet bland nuvarande anställda på Södra.

Södras IT-avdelning är en ledande funktion inom Södra och branschen i sig. De har huvudkontoret i Växjö, men är utbredda över hela södra Sverige. Södra är Sveriges största skogsförening.

Uppdrag: Tillsammans med Södra så har vi jobbat med att utveckla och producerat rörligt material. Detta i form av Employee branding-filmer, presentationsmaterial samt extern reklam för det arbete Södra IT gör. Utöver detta så har vi även tagit fram Södra ITs årsbok vars främsta syfte var till den interna kommunikationen. Ett gediget arbete på strax under 100 sidor. En mycket läsvärd och uppskattad bok bland medarbetarna.