CASE BILKOMPANI

I

Uppdraget från Bilkompani i Kalmar var att ta fram ett nytt kommunikationskoncept och se över den grafiska profilen. En av Bilkompanis utmaningar är att de har flera varumärken under samma tak och saknade ett sätt att kommunicera.”Vi är med dig” - Är ett koncept som har lanserats för att användas ur ett varumärkesperspektiv, samtidigt tog vi fram en ny logotyp och en ny grafisk profil.